Lublin. Druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza z udziałem 12 państw

Zbliża się druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza. W dniach 6-7 czerwca br. Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie stanie się miejscem wymiany doświadczeń 12 państw Inicjatywy Trójmorza. W tegorocznym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele z Ukrainy. Podobnie, jak w ubiegłym roku, Kongres został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP.

– Podczas pierwszej edycji Kongresu, przedstawiciele 16 samorządów z 6 krajów podpisali tzw. „Deklarację Lubelską w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza”. Także i teraz nie zabraknie ważnych tematów, w tym dyskusji o przyszłości Ukrainy – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Ubiegłoroczny Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów Trójmorza, skupił łącznie ponad 730 uczestników.

Wiodące zagadnienia tegorocznej edycji to:

  1. inicjatywa Trójmorza – Ukraina: wyzwania współpracy;
  2. korytarze transportowe na osi północ – południe;
  3. sieć regionów Trójmorza – współpraca z regionami ukraińskimi;
  4. bezpieczeństwo energetyczne państw Inicjatywy Trójmorza;
  5. współpraca uniwersytetów;
  6. rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
  7. programy Interreg płaszczyzną współpracy regionów Trójmorza.

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, w ramach którego odbędą się seminaria, spotkania B2B oraz wizyty studyjne, służące nawiązaniu kontaktów biznesowych.

Informacje o Kongresie wraz z aktualną agendą znajdują się na stronie: www.congress.lubelskie.pl.

Remigiusz Małecki – rzecznik marszałka województwa lubelskiego