office2

Marzec – sierpień 2020. Ponad 30 tys. zł na stypendia Starosty Janowskiego

Osiemnaścioro uczniów z janowskich szkół średnich (po 6 z każdej szkoły) otrzymało stypendium Starosty Janowskiego. Sześciomiesięczne stypendium w wysokości 1.800 zł (po 300 zł miesięcznie) od marca do sierpnia 2020 roku odbierze 6 chłopców i 12 dziewcząt.

Za szczególne osiągnięcia w nauce, stypendium Starosty otrzymało czworo uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza (Bartosz Drzazga, Adrianna Machulak, Anna Kiszka i Piotr Szpyra) oraz dwie uczennice z Zespołu Szkół „U Witosa” (Sylwia Adamek i Małgorzata Małek – obie z Technikum Logistycznego). Stypendium naukowe przyznano też trzem uczennicom Zespołu Szkół Technicznych – Sylwii Kołtyś i Paulinie Bartyzel z Technikum Ekonomicznego oraz Ewie Jargiło z Technikum Usług Fryzjerskich. W grupie wyróżnionych, najwyższą średnią ocen uzyskali uczniowie LO – Bartosz Drzazga i Adrianna Machulak (5,33).

Stypendialne wyróżnienie za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymała Izabela Łukasik z Liceum Ogólnokształcącego oraz Wiktoria Kamińska z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Natalia Wieleba z Technikum Logistycznego (obie z Zespołu Szkół „U Witosa”). W Zespole Szkół Technicznych stypendium artystycznego nie przyznano.

Stypendium sportowe otrzymało sześcioro uczniów. W „starym” ogólniaku – Karolina Gorzelewska, w Zespole Szkół Technicznych – Agata Bożek i Kamil Łukasik z Technikum Budowlanego oraz Damian Moskal z Technikum Informatycznego, a w Zespole Szkół – Mateusz Pasztaleniec z Liceum Mundurowego i Marcin Lenart z Technikum Logistycznego.

Dodajmy, że wnioski stypendialne – po przeprowadzeniu analizy formalnej, pozytywnie zaopiniowała 5-osobowa Komisja Stypendialna pod przewodnictwem Józefa Wieleby – przedstawiciela Powiatowej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. W skład Komisji wchodzi też Wicestarosta Michał Komacki (z ramienia Zarządu Powiatu), Elżbieta Pyrzyna – Naczelnik Wydziału Edukacji i Finansów Oświaty janowskiego Starostwa, Bożena Czapla – pedagog z LO i Paweł Ciupak – uczeń z ZST.

Oczywiście, listę kandydatów do stypendium zatwierdza i przyznaje Starosta Janowski – Artur Pizoń. 

Alina Boś