Komu, ile, dlaczego i kiedy? Trwają prace nad zmianą Regulaminu Przyznawania Stypendium Starosty

Stypendia od drugiego półrocza pierwszego roku nauki, maksymalnie dwa semestry w cyklu kształcenia i to pod warunkiem, że uczeń nie pobiera innego stypendium – to najważniejsze zmiany do Regulaminu Przyznawania Stypendium Starosty Janowskiego, rekomendowane radnym powiatowym przez Komisję Stypendialną pod przewodnictwem Józefa Wieleby – Członka Zarządu Powiatu.

Komisja – zwracając uwagę na kwoty stypendium i czas przyznawania, sugeruje kilka zmian. Pierwsza dotyczy ograniczenia czasu przyznawania stypendium do dwóch semestrów. – Nie może jedna i ta sama osoba pobierać stypendium rok w rok, ponieważ zdolnych uczniów nie brakuje ani w Liceum Ogólnokształcącym, ani w Zespole Szkół, ani w Zespole Szkół Technicznych. Poza tym, trzeba uwzględnić uczniów ze szkoły branżowej, a przy typowaniu dzieci do stypendium brać również pod uwagę aspekt socjalny – apeluje Wieleba.

Fakt. Zdolnych uczniów nie brakuje, a gra jest warta świeczki. Trzysta zł miesięcznie przez 6 miesięcy to 1,8 tys. zł. Razy dwa semestry w roku – 3,6 tys. zł. Razy dwa lata – 7,2 tys. zł. Razy trzy lata – 10,8 tys. zł…

Warto dodać, że w 18-letniej historii przyznawania stypendium Starosty Janowskiego bywało i tak, że ci sami uczniowie kilkukrotnie otrzymywali stypendium w cyklu kształcenia, nieraz w różnych kategoriach. Teraz – decyzją radnych powiatowych, może się to zmienić, a kwota stypendium wzrosnąć, o co apelował na sesji radny Stanisław Mazur.

– Trwają prace nad zmianą regulaminu. Chcemy zwiększyć ilość stypendystów i podnieść kwotę stypendium z 300 na 500 zł – informuje Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Częściowo, zmieni się też podejście do pierwszoklasistów szkół średnich, którzy w pierwszym półroczu nie będą premiowani za wyniki w szkole podstawowej. I to bez wyjątku. To oznacza, że uczeń będzie się mógł ubiegać o stypendium Starosty nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w pierwszej klasie. I jeszcze jedna zmiana. Prawo do stypendium Starosty Janowskiego nie będzie przysługiwać uczniom, korzystającym z innych form wsparcia stypendialnego.

Przypomnimy, że Fundusz Stypendialny został utworzony decyzją radnych powiatowych w 2002 roku. Od tamtej pory, stypendia otrzymało około 320 uczniów (łącznie ze stypendystami tej edycji) na łączną kwotę rzędu 460 tys. zł. Tym razem, stypendium na okres marzec – sierpień 2020 przyznano po raz 36 (oczywiście, przez lata zmieniały się kwoty stypendium i liczby stypendystów).

Alina Boś