Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Osoby niepełnosprawne – wiemy, że są. Widujemy je na co dzień, ale czy zastanawiamy się, jak liczną są grupą społeczną? Co tak naprawdę oznacza niepełnosprawność w Polsce? Jakie możliwości i ograniczenia czekają tych ludzi w życiu codziennym? Obchodzony Dzień Białej Laski (15 października), Międzynarodowy Dzień Niewidomych (13 listopada) jest dobrą okazją ku temu, by bliżej przyjrzeć się tej części naszego społeczeństwa, a więc osobom niewidomych i tracących wzrok

Dokładnej liczby osób niepełnosprawnych nie da się uzyskać, stąd możemy się posługiwać jedynie szacunkami odnośnie do liczebności niepełnosprawnych. W zależności od przyjętego kryterium niepełnosprawności, liczba tych osób w Polsce może mieścić się obecnie w przedziale 4 mln do nawet 7,7 mln ludzi.

Jedną z form niepełnosprawności są dotknięte osoby niewidome i ociemniałe, a także osoby słabowidzące. Europejska Unia Niewidomych szacuje, że w Europie mieszka obecnie ponad 30 mln osób niewidomych lub słabowidzących, natomiast według Światowej Unii Niewidomych na świecie może być ich nawet 285 mln. Liczba osób niewidomych i dotkniętych poważnymi schorzeniami wzroku w Polsce jest trudna do oszacowania. Dane GUS wskazują na ok. 1,8 mln osób z dysfunkcją wzroku, w tym ok. 100 tys. to osoby całkowicie niewidome. Największa organizacja społeczna zrzeszająca środowiska niewidomych i słabowidzących to Polski Związek Niewidomych (PZN), który ma ponad 55 tys. członków. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podaje natomiast, że w Polsce liczba osób niemogących czytać czarnego druku wynosi ok. 300 tys.

Międzynarodowy Dzień Niewidomych oraz Dzień Białej Laski to czas, w którym w sposób szczególny należy zwrócić uwagę na osoby niewidome i słabowidzące. Na Ich potrzeby − życia w dostępnym świecie, rozwoju medycyny, technologii wspomagających, a także możliwość prowadzenia różnorodnej aktywności zawodowej.

W Janowie Lubelskim działa Koło Terenowe PZN, które zrzesza 60 osób. W ramach prowadzonej działalności Koło organizuje spotkania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, działania o charakterze integracyjnym, sportowym i kulturalnym. Działalność nakierowana jest na likwidację uprzedzeń i pozytywny obraz osoby słabo widzącej. Głównym celem jest uzyskanie stałych zmian społecznych w zakresie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych.                

W ramach uroczystych obchodów  Dnia Białej Laski Koło Terenowe w Janowie Lubelskim zorganizowało dla członków PZN i osób wspierających spotkanie integracyjne oraz wzięło udział w spotkaniu wspólnym trzech Kół Terenowych zorganizowanym na terenie Kraśnika. Spotkania były okazją do podsumowania prowadzonej działalności oraz podziękowań dla wszystkich działaczy i sponsorów, którzy działają na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych, życzę wszystkim członkom Polskiego Związku Niewidomych,  aby poczucie godności i niezależności towarzyszyło każdemu codziennie,  a świat był coraz bardziej przyjazny i otwarty na osoby z dysfunkcją narządu wzroku.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Anna Śmit

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim