Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto ma za zadanie uhonorować tysiące osób podejmujących się dodatkowej, niepłatnej pracy. Poświęcają swój wolny czas na pomoc innym ludziom, potrzebującym zwierzętom, dokładając wielu starań na rzecz lokalnych społeczności. Dzięki nim miasta wyglądają bardziej estetycznie, a wszelkie inicjatywy zostają przeprowadzone na czas i bez dodatkowych kosztów. Jest to doskonała okazja, aby zaprezentować wielość zadań i działań podejmowanych przez Wolontariuszy.

Szkolny Klub Wolontariatu działający przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim swoją działalność opiera na przesłaniu zawartym w krótkim motcie: „Od serca do serca” oraz na ścisłej współpracy z istniejącą
w szkole Grupą Artystyczną. W ciągu ostatnich 3 lat dokonano pewnej weryfikacji dokonań
i zdynamizowano istnienie wprowadzając innowacje dla dobra potrzeb społeczności lokalnej. Tradycją stały się już Koncerty kolęd, które zawsze mają charakter charytatywny, Koncerty tematyczne z okazji Tygodnia Miłosierdzia również z celem dobroczynnym. Koncertom zazwyczaj towarzyszy organizacja kiermaszów ciast, z których dochód jest przeznaczany na konkretną placówkę, bądź rodzinę. Wolontariusze bardzo aktywnie biorą udział dwukrotnie
w ciągu roku w Ogólnopolskiej zbiórce żywności, organizowanej przez Caritas Polska
w ramach pomocy przedświątecznej „TAK POMAGAM”. Jednocześnie Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z Samorządem Uczniowskim włączając się w organizowane akcje. Na bieżąco są organizowane zbiórki ofiar czy darów materialnych, dla potrzebujący, będących ofiarami kataklizmów, wojny na Ukrainie czy innych tragedii życiowych. Wiele dobra dzieje się wokół nas, dzięki ofiarnej posłudze 235 Wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu. Opiekunami Klub są: p. Izabela Wąsek, p. Agnieszka Gierczak oraz s. Tomasza Agnieszka Jaroszkiewicz i ks. Tomasz Kopeć.

Tekst; foto: I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim