Mjr Stanisław Prus ps. „Adam” patronem zamojskich Terytorialsów

25 Zamojski Batalion Lekkiej Piechoty otrzymał imię mjr. Stanisława Prusa ps. „Adam”. Będzie również kultywować tradycje 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej 1943-1944.

Nadanie tradycji i patronów pododdziałom 2 LBOT było pierwszą tego typu uroczystością w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ceremonia odbyła się w dniu 23 maja 2021 roku w Lublinie, podczas obchodów święta 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2021 r. z rąk ppłk. Daniela Błotko, zastępcy Dowódcy 2 LBOT, odebrał Dowódca Batalionu ppłk Wojciech Brykner.  

Na mocy tej decyzji 25 Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu przejął i będzie kultywować tradycje 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej 1943-1944. Ponadto, otrzymał imię mjr. Stanisława Prusa ps. „Adam” oraz nazwę wyróżniającą „Zamojski”. Było to podniosłe i bardzo ważne wydarzenie w historii zamojskich Terytorialsów.

Uroczystość po raz kolejny pokazała, jak ważna dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest pamięć oraz przywiązanie do tradycji i lokalnych bohaterów. Hołdując tradycji i pamięci bohaterów poległych w obronie Ojczyzny, żołnierze WOT dbają o miejsca, które upamiętniają ich życie i zasłużony odpoczynek, a także troszczą się o to, by zawsze żywo pozostawali w pamięci kolejnych pokoleń. 

Tradycje, patronów oraz nazwy wyróżniające tego dnia przyjęły również pozostałe bataliony wchodzące w skład 2 Lubelskiej Brygady OT – lubelski, dębliński, bialski oraz chełmski.

Sylwetka patrona 25 Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty

Mjr Stanisław Prus ps. „Adam” to wybitna postać zamojskiej konspiracji AK. Urodził się 18 lutego 1905 roku w Siennicy Różanej w powiecie Krasnystaw. Kapitan piechoty Wojska Polskiego, komendant obwodu zamojskiego ZWZ-AK, dowódca Oddziałów Dywersji Bojowych. Uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari klasy V oraz Krzyżem Walecznych. 

W kampanii wrześniowej pełnił funkcję I adiutanta pułku. Walczył, m.in. w bitwie pod Broniną i Rytwianami. Był jeńcem wojenny w obozie na Dębiu. Po zwolnieniu wstąpił do ZWZ w Krasnymstawie. Jesienią 1940 objął stanowiska komendanta obwodu zamojskiego ZWA-AK i inspektora Inspektoratu Zamość AK. Brał udział w licznych potyczkach i bitwach, a także walkach obronnych w ramach akcji „Wicher I” i ,,Wicher II” wymierzonych w ruch partyzancki. Uczestniczył, m.in. w bitwie pod Osuchami, uznanej za jedną z największych bitew partyzanckich w Polsce okresu II wojny światowej. 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Zamojszczyzny mjr Prus przeniósł się do Lublina, gdzie w ukryciu kierował podległą strukturą. W połowie listopada 1944 został aresztowany przez NKWD w kotle przy ul. Czeskiej i uwięziony. Okoliczności aresztowania i śmierci pozostają niewyjaśnione. Jest wiele wersji tych wydarzeń – według jednej z nich został zamordowany w grudniu 1944 na zamku lubelskim.

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
tel. 261 182 803
tel. kom. 725 880 174
email: d.stanula@ron.mil.pl