„Młody ekonomista, przyszły finansista” – IX edycja konkursu w Zespole Szkół Technicznych

Dnia 27. kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się organizowany w ramach Dnia Ekonomisty finał IX edycji Międzyszkolnego Konkursu „Młody ekonomista, przyszły finansista”. Patronat nad wydarzeniem po raz dziewiąty objął Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Andrzej Blacha – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, Justyna Mędykowska – Dyrektor Biura Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, Michał Komacki – Wicestarosta Janowski, Urszula Skupińska – przedstawiciel Rady Rodziców oraz uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami.

Organizatorami przedsięwzięcia były: Kamila Surowska – opiekun Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty w Zespole Szkół Technicznych i Ewa Regucka oraz Ewelina Chmiel – nauczycielki przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Technicznych.

Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: szkolnym i finałowym. Do etapu szkolnego przystąpiło 76 uczniów, zaś do etapu finałowego zakwalifikowało się 27 uczniów z 10 szkół podstawowych powiatu janowskiego, kraśnickiego i biłgorajskiego. Finaliści rozwiązywali test, składający się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, pytania prawda-fałsz oraz pytania opisowego.

Największą wiedzą ekonomiczną w IX edycji Konkursu „Młody ekonomista, przyszły finansista” wykazali się:

– I miejsce: Anna Kołtyś z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim (opiekun merytoryczny – Anna Kuśmierczyk);

– II miejsce: – Szymon Śliczniak ze Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju (opiekun merytoryczny – Ewa Czajka);

– III miejsce – Wiktoria Małek z Zespołu Szkół w Dzwoli (opiekun merytoryczny – Barbara Jargiło).

Po zakończeniu etapu finałowego, uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami, a także młodzież, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista, wysłuchali prelekcji pt. „Bezpieczeństwo finansowe w sieci”, którą poprowadził Tomasz Pudło – informatyk w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim. Tematyka spotkania dotyczyła cyberprzestępczości oraz sposobów walki z nią. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, m.in. czym jest cyberbezpieczeństwo, jak zabezpieczyć swoje finanse przed kradzieżą pieniędzy z konta internetowego oraz poznali zasady, jak zachowywać się bezpiecznie w sieci.

Ważnym elementem Dnia Ekonomisty była prezentacja spotów reklamowych, biorących udział w konkursie „Zaplanuj swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym w Janowie Lubelskim”, który skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Technicznych. W rywalizacji brały udział dwa zespoły w składzie: Patryk Marzęda – uczeń z klasy III, kształcący się w zawodzie technik informatyk, Karolina Ciosmak i Mariola Wiechnik – uczennice z klasy IV, kształcące się w zawodzie technik ekonomista oraz  Kacper Myszak, Kamil Biżek, Mateusz Małek – uczniowie z klasy IV, kształcący się w zawodzie technik informatyk. Twórcy spotów  wykazali się kreatywnością i innowacyjnością w przedstawieniu tematu konkursowego. Ostatecznie, komisja konkursowa przyznała główną nagrodę drużynie w składzie: Patryk Marzęda, Karolina Ciosmak i Mariola Wiechnik.

Nagrodami za zajęcie I miejsca w konkursach były głośniki kolumnowe, zaś za II i III miejsce głośniki bezprzewodowe, ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim. Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursów oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Nagrody laureatom konkursów wręczyli: Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego – Andrzej Blacha, Dyrektor Biura Zarządu Banku Spółdzielczego – Justyna Mędykowska, Dyrektor ZST –  Iwona Pająk oraz opiekun Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty – Kamila Surowska.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom merytorycznym oraz uczestnikom konkursów. Dziękujemy również wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Dnia Ekonomisty.

Kolejna, jubileuszowa X edycja konkursu planowana jest na 2024 r.

 Kamila Surowska; foto: archiwum szkolne