Nabór do XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego

Do 5 stycznia 2024 roku można zgłaszać kandydatów do jubileuszowej XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju i za granicą. Laureatów poznamy w I półroczu 2024 roku podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Województwo Lubelskie ma już 79 Ambasadorów. Ten tytuł przyznawany jest od 1999 roku w trzech kategoriach – osoba, instytucja i firma. Podstawowym kryterium wyboru laureatów jest przede wszystkim wnoszenie wkładu w promocję Województwa Lubelskiego.

Wśród nagrodzonych w poprzednich latach są m.in.: Budka Suflera, Anna Dąbrowska, Krzysztof Cugowski, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Zakłady Azotowe Puławy S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak.

Od kilku lat przyznawane są również tytuły Specjalnych Ambasadorów Województwa Lubelskiego, którymi zostały wyróżnione m.in. wybitne lubelskie sportsmenki, reprezentujące region i Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio – Małgorzata Hołub-Kowalik, Malwina Kopron i Aleksandra Mirosław. Specjalnym Ambasadorem został też najwybitniejszy polski siatkarz i mistrz olimpijski Tomasz Wójtowicz.

Prawo zgłaszania kandydatur mają jednostki samorządu terytorialnego (rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu Ambasador Województwa Lubelskiego powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę założenia (w przypadku firmy, instytucji) oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna). Wyróżnieni honorowym tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego za rok 2023 otrzymają pamiątkowe statuetki podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w I półroczu 2024 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej przesłać na adres: ambasador@lubelskie.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 stycznia 2024 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (81) 44 16 798, (81) 44 16 785.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego