Nowy autobus dla OR-W

W ramach przetargu OR-W zakupił nowoczesny autobus marki Mercedes Benz Sprinter dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd posiada 20 miejsc siedzących
z możliwością zamontowania 4 wózków inwalidzkich oraz windę. Wychowankowie
w komfortowych warunkach przemierzają teraz drogę do szkoły i do domu, a czas spędzony
w podróży jak mówią jest „przyjemnością”. Na zakup autobusu pozyskano środki zewnętrzne
z PEFRON-u w wysokości 190 067,22 zł. Pozostała kwota 98 982,78 to środki własne OR-W.