Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Ujściu.

W niedzielę 11 lipca w kaplicy w Ujściu, odbyła się uroczysta Msza Święta upamiętniająca Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Uczestniczyli w niej Poseł Jerzy Bielecki, Wicestarosta Janowski Michał Komacki, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Ćwiek, Radny Powiatu Janowskiego Daniel Rawski, Kierownik Biura Poselskiego Jan Czaja.

Po mszy świętej miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej pomordowanych w latach 1939-1945 mieszkańców wsi Szewce.

Następnie złożono wieńce przy pomniku w miejscowości Momoty Dolne.

Tekst: A.Pyć; foto:T.Krzysztoń