uwaga

OBSŁUGA INTERESANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W JANOWIE LUBELSKIM

Szanowni państwo

Uprzejmie informujemy, iż obecnie Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim realizuje wszystkie swoje ustawowe zadania.

WSZYSTKIE SPRAWY MOŻNA ZAŁATWIĆ PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ Z PRACOWNIKIEM STAROSTWA

Nadal obowiązuje ograniczenie kontaktów interesantów z pracownikami Starostwa. W celu załatwienia sprawy niezbędny jest uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem tut. urzędu.

Prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: telefon, skrzynka podawcza (e- PUAP), poczta e-mail, faks.

Korespondencję tradycyjną, w tym podania, wnioski, i pisma, należy wrzucać do oznaczonego pojemnika, znajdującego się przy wejściu do budynku Starostwa, w zamkniętych kopertach opisanych nazwą wydziału oraz zawierających numer telefonu interesanta.

Kasa Starostwa nie realizuje obsługi w sposób bezpośredni. Wszystkie transakcje powinny być regulowane drogą elektroniczną.

Numer rachunku: 13 1240 5497 1111 0010 5520 9350

Nazwa banku: Bank Pekao S.A., O/Lublin_krakowsPrzedm72, Lublin

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Janowie Lub.

Urząd Miejski

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 53 A, 23-300 Janów Lubelski, 25 9410 0000 2001 1019 9010 0001

Wzory pism, obsługa zdalna, odpowiedzi

Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce Formularze elektroniczne. Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą.

Wszystkie informacje czy pomoc w uzupełnieniu dokumentów urzędnicy będą udzielać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny poniżej.

O decyzji mieszkańcy będą informowani telefonicznie, a jej przekazanie nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem szczegółowych przypadków.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych informuje, że sprawy administracyjne z zakresu działania wydziału będą realizowane po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

  1. Rejestracja pojazdów – tel. 15 8725 464
  2. Wydawanie praw jazdy – tel. 15 8725 462
  3. Zezwolenia, licencje, organizacje ruchu – tel. 15 8725 461
  4. Stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców, diagności, instruktorzy – tel 15 8725 463

W trakcie rejestracji telefonicznej zostaną Państwu przekazane informacje o wymaganych dokumentach. Dokumenty wraz z kontaktowym numerem telefonicznym należy włożyć do koperty i wrzucić do urny na parterze budynku starostwa. O załatwieniu sprawy zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.

Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu można dokonać elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą (e-PUAP) lub na adres: zkurzyna@powiatjanowski.pl Do zawiadomienia należy dołączyć zeskanowane dokumenty własności pojazdu (umowy, faktury). Zawiadomienie można również zostawić w urzędzie na parterze. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości prosimy o podanie danych kontaktowych: adresu e-mail lub numeru telefonu.

Sekretariat
Bogumiła Pyz 15 8725 450
15 8720 309
fax15 8720 559
Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju
Sekretarz Powiatu
Grzegorz Krzysztoń
15 8725 455
Panorama Powiatu Janowskiego
Alina Boś
15 8725 456
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Głód
15 8725 458
Joanna Jargiło15 9725 457
Aneta Sosnówka15 8725 459
Anna Surtel15 8725 460
Janusz Mucha15 8725 467
Jerzy Rząd15 8725 467
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Zbigniew Kurzyna – naczelnik15 8725 463
Prawo Jazdy
Ewa Wielgomas
15 8725 462
Rejestracja pojazdów
Karolina Szczepańska-Lewandowska
Magdalena Jargiło
Stanisław Słomka
Renata Stodulska
15 8725 464
Monika Graboś – zastępca naczelnika15 8725 461
Wydział Edukacji i Finansów Oświaty
Elżbieta Pyrzyna 15 8725 511
Monika Mazur
Agnieszka Paprocka
15 8725 512
Barbara Kałamajka
Anna Kowalik
15 8725 513
Wydział Finansowy
Barbara Fuszara – skarbnik 15 8725 470
Bożena Dudek
Justyna Kania
15 8725 472
Jadwiga Matysek
Marzena Pyć
15 8725 471
Maria Krzos15 8725 473
Wydział Logistyki i Gospodarki Mieniem
Wiesława Król – naczelnik 15 8725 476
Robert Kamiński15 8725 477
Tomasz Ciupak15 8725 478
Joanna Kotwica
Jan Kowalczyk
Jan Wiśniewski
15 8725 479
Emil Kałamajka
Tymoteusz Kiszka
Marcin Stanicki
15 8725 480
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Jan Rogala – Geodeta Powiatowy – naczelnik15 8725 489
Bożena Draszek – zastępca naczelnika15 8725 494
Punkt obsługi interesanta
Anna Kołtyś
Sylwia Kulpa
15 8725 492
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Joanna Kozak
Piotr Potocki
15 8725 490
Przemysław Kramski – kierownik PODGiK
Ewelina Kosior – Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
15 8725 491
Anna Jargieło
Urszula Krzysztoń
15 8725 493
Ewidencja gruntów i budynków
Piotr Zielonka – gm. Janów Lubelski15 8725 495
Aneta Machulak – gm. Chrzanów, gm. Dzwola15 8725 496
Emilia Matysek – gm. Modliborzyce, gm. Potok Wielki15 8725 497
Żaneta Szarama – gm. Batorz, gm. Godziszów
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referat Ochrony środowiska
Andrzej Paleń – naczelnik15 8725 485
Urszula Flis
Edyta Łukasik
15 8725 486
Ireneusz Nowak
Radosław Świątek
15 8725 487
Grzegorz Myszak
Zbigniew Siebielec
15 8725 488
Referat Budownictwa
Anna Widz – p.o. zastępcy naczelnika
Andrzej Golec
15 8725 483
Ryszard Grzegórski
Marta Czubacka
15 8725 484