„Ukwiecić nasze krzyże i kapliczki – świadków historii naszych małych ojczyzn”

Od 15 maja do 14 sierpnia br. na terenie powiatu janowskiego będzie realizowany projekt pn. „Ukwiecić nasze krzyże i kapliczki – świadków historii naszych małych ojczyzn”, który otrzymał dotację w konkursie grantowym, ogłoszonym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”.

Celem projektu jest przeprowadzenie inwentaryzacji najcenniejszych i najciekawszych krzyży i kapliczek przydrożnych oraz wykonanie kieszeni kwiatowych wokół wybranych obiektów. Wyniki inwentaryzacji posłużą stworzeniu dokumentacji, zawierającej zebrane w terenie, jak i uzyskane z dostępnych źródeł informacje, zgromadzone w formie opisowej, mapowej, fotograficznej i w postaci danych przestrzennych. Wszystkie zadania, ujęte w projekcie, zrealizowane zostaną przez ochotników w ramach wolontariatu, a całość dotacji w wysokości 5 tys. zł przeznaczona będzie na zakup ziemi ogrodowej i kwiatów.

Poszczególne etapy z realizacji projektu można śledzić na stronie projektu na Facebooku fb.me/ukwiecickrzyzeikapliczki. Mamy nadzieję, że strona ta stanie się platformą wymiany informacji i doświadczeń oraz zachętą do podejmowania podobnych działań oddolnych.

Zachęcamy do dzielenia się za pośrednictwem tego portalu wiedzą i informacjami o cennych kapliczkach i krzyżach przydrożnych z terenu powiatu janowskiego, zwłaszcza zapomnianych i zaniedbanych. Można również przesyłać zdjęcia krzyży i kapliczek, wykonane smartfonem z włączoną lokalizacją oraz historie związane z ich powstaniem na adres mailowy: ukwiecic@gmail.com. Tak wykonane zdjęcie (z geotagowaniem) zawiera informacje o położeniu (dane GPS), dlatego będziemy mogli je uwzględnić w inwentarzu. Wszelkie informacje oraz wsparcie, udzielone przez mieszkańców powiatu, sprawią, że projekt stanie się naszym wspólnym dziełem.

Magdalena Sawicka-Zgnilec, Emilia  Żuber, Tomasz Wąsik – realizatorzy projektu, członkowie Grupy Nieformalnej