Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie otrzymała lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy

W dniu 8 października 2023 roku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego przekazanego przez PGE Dystrybucja S.A w Lublinie. 

Przekazany samochód rozpoznawczo- ratowniczy Toyota Hillux to pojazd użytkowany w PGE obecnie przekazany nieodpłatnie do jednostki OSP.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście :

– Michał Moskal – Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w  Lublinie 

– Jan Frania – Wiceprezes PGE Dystrybucja S.A w Lublinie.

– Artur Pizoń – Starosta Janowski

– Michał Komacki – Wicestarosta Janowski

– Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP V, VIII i IX kadencji

-Janusz Małek – Dyrektor Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim

– Władysław Sowa – Radny Powiatowy

– st. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim

– bryg. Tomasz Serwatka – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim

Funkcjonariusze KP PSP w Janowie Lubelskim oraz Radni Gminy Chrzanów.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości dh. Bogdana Welmana, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Zaproszonych Gości powitał Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski  oraz przedstawił okoliczność z jakiej odbywa się uroczysty apel dziękując przy tym Panu Michałowi Moskalowi za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu lekkiego samochodu rozpoznawczo -ratowniczego  z PGE Dystrybucja S.A w Lublinie  oraz Prezesowi PGE Dystrybucja S.A Panu Jarosławowi Kwaskowi za przekazanie samochodu.

Uroczystego przekazania samochodu dokonał Przedstawiciel Wiceministra Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal, Wiceprezes PGE Dystrybucja S.A w Lublinie Pan Jan Frania, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, Starosta janowski Pan Artur Pizoń, Wójt Gminy Chrzanów pan Marcin Sulowski oraz Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Pazdrak.

W dalszej części uroczystego apelu  Pan Michał Moskal Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz   Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Pazdrak. wręczyli jednostce kamerę termowizyjną  zakupioną z dotacji Grupy Azoty Puławy.

Na zakończenie głos zabrali Pan Michał Moskal, nadbryg. Grzegorz Alinowski dziękując za ich społeczną bezinteresowną działalność pogratulowali nowo przekazanego samochodu.

Tekst; foto: KPPSP Janów Lubelski