Obrazek domyślny - herb gminy

Oferta na realizację zadania publicznego złożona zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.)


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji