Ogłoszenie LGD „Leśny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – w porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, planuje wziąć udział w krajowym projekcie współpracy, pt. „Promocja walorów turystycznych obszaru” w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, objętego PROW 2014-2020, dotyczącym promocji produktu lokalnego.

W ramach projektu, planowane są warsztaty kulinarne, podczas których będą zaprezentowane przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich potrawy z produktów regionalnych oraz wydanie publikacji, w której zostaną zamieszczone najciekawsze przepisy, wraz ze zdjęciami. W związku z tym, zapraszamy zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich do zgłaszania chęci udziału w warsztatach. Warsztaty będą mieć charakter promocyjny.

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (termin nadsyłania – 15 stycznia 2023 roku).

Aneta Kuźnicka – Prezes Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8722652, biuro@lesnykrag.pl

Załącznik – Formularz zgłoszeniowy