Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2007-2020

Ogłoszenie o przeprowadzeniu

konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji 

Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2007-2020

1.      Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt aktualizacji  ,,Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2007-2020”. Celem konsultacji jest zebranie uwag o w/w projekcie. 

2.      Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od  dnia 02.07.2020 r. do dnia  14.07.2020 r.

3.      Zasięg terytorialny:

Teren Powiatu Janowskiego  

4.      Forma i terminy przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zapytania ankietowego w następujący sposób:

– opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej powiatu;

– w formie spotkania z mieszkańcami powiatu janowskiego – termin spotkania 4 lipiec 2020 r. godz. 10.00, sala konferencyjna Janowskiego Ośrodka Kultury ul. Jana Pawła II 3, Janów Lubelski.

5.      Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji:  

Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu, tel. (015) 8725455, email:gkrzyszton@powiatjanowski.pl. 

            6.      Uzasadnienie

W związku z planem budowy nowej linii kolejowej – Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj zachodzi konieczność aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2007-2020” poprzez dodanie w planie działań operacyjnych, celu operacyjnego 1.1. Rozbudowa infrastruktury technicznej poprawiającej konkurencyjność i niskoemisyjność lokalnej gospodarki nowego kierunku działań operacyjnych  pn. Budowa nowej linii kolejowej – Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj. Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych celu operacyjnego 1.1. Rozbudowa infrastruktury technicznej poprawiającej konkurencyjność i niskoemisyjność lokalnej gospodarki również został uzupełniony o przedsięwzięcie pn. Budowa nowej linii kolejowej – Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj.

        Załączniki:

Zadania inwestycyjne

Formularz do składania uwag

Uchwała r.aktualizacji strategii – Powiat Janowski