ilustracja wpisu

Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych

Janów Lubelski, dnia 3 listopada 2020 r.

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),działające na terenie powiatu o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Uwagi i propozycje w sprawie projektu programu współpracy
w formie pisemnej (za pomocą dołączonego formularza) można będzie zgłaszać w terminie:

od 17 listopada 2020 roku do 27 listopada 2020 roku

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.