Olimpiada Młodych Producentów Rolnych w ZSCKR w Potoczku

W piątek, 23. lutego 2024 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbył się finał wojewódzki XLI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada, organizowana cyklicznie przez Związek Młodzieży Wiejskiej, skierowana jest m.in. do uczniów szkół ponadpodstawowych, pobierających naukę na profilu o charakterze rolniczym, ogrodniczym, weterynaryjnym lub innym, bezpośrednio powiązanym z działalnością rolniczą.

Zmagania konkursowe składały się z dwóch części. W pierwszej, uczestnicy zmierzyli się z testem, obejmującym 50 pytań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska z elementami energetyki odnawialnej, ekonomiki i zarządzania w gospodarstwie, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnieniami, dotyczącymi Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Po pierwszej części, uczniowie uczestniczyli w prelekcjach, dotyczących Unii Europejskiej, oraz prezentacji firmy Chemirol – sponsora olimpiady. Część druga – odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, wyłoniła 5 zwycięzców okręgu lubelskiego.

ZSCKR w Potoczku reprezentowało pięciu uczniów: Kozik Stanisław, Oleszek Mateusz, Kowalik Maksymilian, Tomek Knieja oraz Rycerz Szymon. Do etapu centralnego, który odbędzie się 8. marca podczas targów Agrotech w Kielcach, zakwalifikował się Szymon Rycerz na miejscu drugim oraz Tomasz Knieja na miejscu czwartym.

Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesu na etapie wojewódzkim i trzymamy kciuki za dobre wyniki w etapie centralnym.

Krzysztof Jabłoński; foto: Łukasz Drewniowski

Opisy zdjęć:

1.22.24- Uczestnicy olimpiady MPR z ZSCKR w Potoczku podczas testu; na pierwszym planie Szymon Rycerz

2.22.24- Wystąpienia sponsorów i zaproszonych gości

3.22.24- Uczestnicy z województwa lubelskiego

4.22.24- Wręczanie nagród – nagrodę odbiera Tomasz Knieja

5.22.24- Nagrodę odbiera Szymon Rycerz

6.22.24- Uczestnicy olimpiady z dyplomami i nagrodami

7.22.24 – Laureaci olimpiady MPR