Ostatni dzwonek na zwolnienie ze składek

          Jeszcze tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą złożyć wnioski o zwolnienie ze składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas wnioski wpłynęły od 2/3 spośród wszystkich płatników z województwa lubelskiego.

               72 tysiące – tylu przedsiębiorców z Lubelskiego zgłosiło się dotychczas do ZUS w sprawie umorzenia składek za marzec, kwiecień lub maj. To znaczy, że ze zwolnienia z opłacania składek chce skorzystać aż dwóch na trzech płatników z regionu. ZUS umarza im składki za każdy miesiąc z osobna. Do 10 czerwca kwota umorzeń za marzec i kwiecień sięgnęła w województwie lubelskim niemal 303 mln złotych, z czego 85 mln złotych w samym Oddziale ZUS w Biłgoraju. Kwota cały czas rośnie, bo pracownicy ZUS prowadzą wiele postępowań wyjaśniających w sprawie wniosków, które zawierały błędy.

                Tylko do końca czerwca

             Żeby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, trzeba spełnić warunki wymienione w ustawie zwanej tarczą antykryzysową. Jednym z nich jest złożenie wniosku maksymalnie do 30 czerwca. Jeżeli przedsiębiorca ma obowiązek sam składać do ZUS dokumenty rozliczeniowe, to musi również przesłać dokumenty za miesiące objęte wnioskiem o umorzenie.

                Kto korzysta ze zwolnienia w ZUS?

             Umorzenie składek przysługuje kilku grupom płatników. Z całkowitego lub częściowego zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj korzystają: prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód nie przekraczał 15 681 zł; spółdzielnie socjalne i płatnicy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych do 49 osób.

              Natomiast umorzenie całości składek za kwiecień i maj przysługuje prowadzącym działalność, których przychód był wyższy niż 15 681 zł, ale za to dochód nie przekraczał 7 tys. zł. Z ulgi skorzystają również firmy na „uldze na start”, jeśli mieszczą się w kryterium przychodu lub dochodu.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim