Ostatnia sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim VI kadencji

Radni Powiatu Janowskiego zebrali się 9 kwietnia 2024 roku na ostatniej w mijającej już VI kadencji 59 sesji. Sesja ta była okazją do podsumowania ponad 5.5 letniej działalności Rady Powiatu oraz podziękowań za dotychczasową pracę.

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2018-2024; Rada Powiatu w Janowie Lubelskim obradowała na 59 sesjach, na których podjęła 463 uchwały. Pierwsza sesja została zwołana na dzień 23 listopada 2018 roku, a ostatnia na dzień 9 kwietnia 2024 roku. Starosta Janowski Artur Pizoń podziękował wszystkim radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych, pani skarbnik, sekretarzowi i pracownikom starostwa za współpracę. Po tych podsumowaniach, Przewodniczący Rady i Starosta wręczyli radnym pamiątkowe grawery.

Rada Powiatu w Janowie Lubelskim VI kadencja (2018 – 2024)

Sławomir Dworak – Przewodniczący Rady

Andrzej Ciupak – Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Golec – Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Bielak, Marian Grela, śp. Ewa Janus do dnia wygaśnięcia mandatu tj. 17 grudnia 2021 r., w dniu 24 lutego 2022 roku do rady wstąpił Józef Bańka, Michał Komacki, Antoni Kulpa, Stanisław Mazur, Bartosz Piech, Grzegorz Pyrzyna, Daniel Rawski, Stanisław Rawski, Piotr Rogoża, Władysław Sowa, Józef Wieleba, Zenon Zyśko.

Artur Pizoń – Starosta Janowski

Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu

Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu

Tekst i foto: Anna Sosnówka