Pierwsze czternastki w portfelach emerytów

Ponad 9,6 tys. emerytów i rencistów dostało już tzw. czternastki z Oddziału ZUS w Biłgoraju. A do końca tego tygodnia (do 5.11) dodatkowe świadczenia otrzyma 21,2 tys. kolejnych osób w regionie.

Tzw. czternastka to dodatkowe roczne świadczenie dla tych, którzy 31 października pobierali długoterminowe świadczenia, np. emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja wypłaca czternastki z urzędu, czyli bez wniosków. Dołącza kwotę czternastki do przelewu lub przekazu pocztowego z listopadową emeryturą lub rentą.

Część klientów otrzymała swoje czternastki już pod koniec października. Chodzi o osoby, których termin płatności emerytury lub renty przypadał 1 listopada.  W Oddziale ZUS w Biłgoraju to 9,6 tys. klientów. Wypłaty dodatkowych świadczeń dla tej grupy wyniosły w sumie 11,8 mln zł. Kolejne osoby mogą spodziewać się czternastek na kontach lub od listonosza jeszcze w tym tygodniu (do 5 listopada). Mowa tu o klientach, którzy mają termin płatności świadczeń z ZUS 5. i 6. dnia miesiąca. W biłgorajskim oddziale to łącznie 21,2 tys. osób. Trafi do nich w sumie 25,8 mln zł.

Pełna kwota czternastki to 1250,88 zł brutto. Dostają ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby z wyższymi świadczeniami mogą liczyć na czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, dlatego bonusowej wypłaty nie otrzymują osoby, których podstawowe świadczenie wynosi 4150,88 zł brutto lub więcej. Prawa do czternastki nie mają także osoby, które na 31 października miały zawieszoną wypłatę podstawowego świadczenia.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim