Piotr Zielonka Zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Zmiany kadrowe w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tomasz Kaproń – Dyrektor janowskiego „pośredniaka” 20. czerwca powołał swojego zastępcę. To Piotr Zielonka, pracownik PUP od 2015 roku, zajmujący się przyznawaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowisk pracy osób bezrobotnych. Poprzednio, zastępcą Kapronia była Ewa Jaskmanicka – Urban, która przeszła na emeryturę.

Wcześniej, Zielonka zajmował się organizacją szkoleń i realizacją projektów unijnych w janowskim oddziale Fundacji Inicjatyw Lokalnych.

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku „administracja”. 

Zielonka ma 39 lat, jest żonaty, ma trzech synów. Co roku, współorganizuje ekstremalne drogi krzyżowe, uczestnicząc – wspólnie z małżonką Marią – w spotkaniach Kręgu Rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie.

Alina Boś; foto: Anna Sosnówka