Podsumowanie pierwszego wyjazdu na praktyki do Grecji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, biorący udział w majowych praktykach zagranicznych, podzielili się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z pobytu w Grecji. Na apelu szkolnym, 11 czerwca br., młodzież przedstawiła w formie prezentacji czas, spędzony na praktykach i na wyjazdach kulturowych, a następnie dyrektor szkoły Dariusz Wolan rozdał wszystkim certyfikaty ukończenia praktyk. Gratulacje uczniom złożył również Wójt Gminy Potok Wielki – Leszek Nosal wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Marianem Giską.

Wyjazd młodzieży odbył się w ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe – pewny start na profesjonalnym rynku pracy” nr 2020-1-PL-KA102-078893, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedzą Edukacja Rozwój.

Przypominamy, że już w październiku odbędzie się wyjazd kolejnej grupy uczniów z tego projektu (zajęcia przygotowawcze do praktyk ruszyły 12 czerwca.

Agnieszka Kozioł; foto: Łukasz Drewniowski