Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki złożył mandat

Poniżej tekst oświadczenia, które Pan Jerzy Bielecki zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych:

„Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że z dniem 24 listopada złożyłem mandat posła na Sejm RP. Chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim osobom z którymi miałem okazję współpracować w ciągu ostatnich siedmiu lat na czele z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim oraz wszystkimi członkami obecnego i poprzedniego rządu zjednoczonej prawicy. Dziękuję za dobrą współpracę kolegom i koleżankom parlamentarzystom, samorządowcom, prezesom i dyrektorom instytucji państwowych i samorządowych. Współpraca z Wami była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Dzięki tej współpracy wiele moich planów, z którymi szedłem do wyborów w 2015 roku zostało zrealizowanych. To między innymi Inwestycje warte ponad 35 mln zł w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnych w Janowie Lubelskim: termomodernizacja wszystkich budynków szpitalnych, budowa farmy fotowoltaicznej, budowa lądowiska przy SOR w Janowie Lub., zakup i uruchomienie nowego tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Doprowadzenie do rozpoczęcia inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej w #PowiatJanowski m.in. budowa obwodnicy Janowa Lubelskiego na S19, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie finansowania dla budowy obwodnicy Janowa Lub. i Dzwoli na DK74, budowy kolei do Janowa Lubelskiego, oraz modernizacji około 200 kilometrów dróg powiatowych i gminnych warte ponad 180 mln zł., Doprowadzenie do poprawy infrastruktury sportowej w powiecie janowskim m.in. poprzez modernizację stadionu MKS Janowianka, budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. W. Witosa w Janowie Lub., budowę boiska przy LO w Janowie Lub. kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Janowie Lubelskim, budowę sali sportowej w Zdziłowicach. Bardzo ważną inicjatywą będzie w ramach ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” budowa nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lub. wartej 26 mln zł. W ostatnich latach Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie janowskim zakupiły 15 nowych samochodów ratowniczo gaśniczych przy wsparciu środkami z budżetu państwa.

Cieszę się, że mogłem przez siedem lat wspierać rząd PiS, który realizuje program budowy Polski nowoczesnej, solidarnej, zrównoważonego rozwoju, wspierający polskie rodziny. Ta polityka zaowocowała szybkim rozwojem gospodarczym, obniżonymi podatkami PIT i CiT oraz niskim bezrobociem. Znaczną część swojego życia poświęciłem na działalność wspierającą rozwój naszego regionu będąc radnym miejskim, radnym powiatowym, starostą janowskim, posłem trzech kadencji. Ostatnie lata to najlepszy czas dla naszego powiatu, zostały przywrócone instytucje zlikwidowane za rządów PO-PSL takie jak rejon energetyczny PGE Dystrybucja, odział WIORIN czy Sąd Rejonowy. Jeszcze raz dziękuję za współpracę i zapewniam, że sprawy naszej społeczności będą mi zawsze bliskie.”

foto: profil FB Jerzy Bielecki