Powiat Janowski. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych z salwą honorową

Ze względu na sytuację epidemiczną, tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miały skromny charakter.

Mszę świętą w Kolegiacie Janowskiej odprawił proboszcz parafii ks. kanonik Tomasz Lis.

Poczet sztandarowy z asystą honorową przy „Kamieniu Pamięci” Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych I-ego Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze, która salwą honorową oddała cześć żołnierzom powojennego podziemia antykomunistycznego. Wartę honorową przy „Kamieniu Pamięci” pełnili również harcerze.

W patriotycznej ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, mieszkańcy Janowa i okolic oraz reprezentanci władz parlamentarno – samorządowych, m.in. Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta, Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu, Krzysztof Kołtyś i Czesław Krzysztoń – Burmistrz i Wiceburmistrz Janowa.

Hołd Niezłomnym oddał też Jan Frania – Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., radni powiatowi i gminni oraz dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Placówki Wychowawczo – Opiekuńczej dla Dzieci.

Tekst; foto: Tomasz Krzysztoń