Powiat Janowski. Przebudowa drogi na ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza, a wraz z nią… kolejne duże inwestycji drogowe

Dobra wiadomość dla kierowców, korzystających z drogi powiatowej w kierunku Porytowego Wzgórza. Jeszcze w tym roku będzie można pojechać „skompletowaną” drogą od ronda w kierunku Momot aż po Szewce. Inwestycję podzielono na dwa etapy.

Jeden fragment drogi – odcinek od CPN-u do mostu, odebrano wczoraj. Prace przy drugim odcinku – od ronda do CPN-u, rozpoczną się za dwa tygodnie, a zakończą w grudniu, a może i wcześniej.

Dwuetapowe zadanie drogowe o długości około 3 km pochłonie ponad 7,2 mln zł, z czego prawie 4,2 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to wkład własny Powiatu Janowskiego i gminy Janów Lubelski.

Z „Polskiego Ładu” i to aż w 95 procentach zostanie też sfinansowana przebudowa prawie 7-kilometrowego odcinka drogi powiatowej na trasie Dzwola – Kocudza Górna – Łada w kierunku Goraja (do granicy powiatu janowskiego z powiatem biłgorajskim). Koszt zadania to kwota rzędu 11,7 mln zł. W kosztach zadania partycypuje Powiat Janowski oraz gminy Chrzanów i Dzwola. Prace trwają.

Ponad 16 mln zł z Rządowego Funduszu otrzymał Powiat Janowski na przebudowę prawie 8-kilometrowego odcinka drogi powiatowej od Stawiec do Batorza oraz na remont mostu drogowego w Wólce Ratajskiej wraz z przebudową chodników i dojazdów.

Ogółem, na trzy zadania drogowe, realizowane przez Powiat Janowski, z rządowej dotacji trafi ponad 30 mln zł.

Na grupowym zdjęciu, podczas odbioru drogi 20. czerwca br. (od lewej): Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Schodziński – Inspektor Nadzoru, Michał Komacki – Wicestarosta, Zenon Zyśko – Członek Zarządu Powiatu, Emilia Lenart-Grot – Referent ds. Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Nadzoru Zarządu Dróg Powiatowych, Justyna Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa Urzędu Miasta, Mieczysław Wilk – Wiceprezes PBI Infrastruktura S.A., Adrian Wilk – Kierownik budowy, Witold Kuźnicki – Dyrektor ZDP, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Koziarz – Kierownik robót, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w ZDP, Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Alina Boś; foto: Anna Sosnówka