Powiat Janowski. Przetarg rozstrzygnięty, umowa na przebudowę drogi w Dzwoli podpisana

Dzisiaj, w janowskim Starostwie podpisano umowę na przebudowę 2,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Dzwoli (od „krajówki” w stronę Kocudzy Drugiej; do początku wsi). W ramach zadania, zostanie też wyremontowany krótki odcinek drogi w stronę Zdzisławic, na tzw. „Carapaty”.

Jedna z najdroższych tegorocznych inwestycji drogowych Powiatu Janowskiego będzie kosztować mniej niż zakładano… I to o ponad 4 mln zł… I dobrze… Lepiej w tą stronę, niż gdyby złożone oferty okazały się za drogie – tak też bywało… Ale, do rzeczy…

Tym razem, do przetargu stanęło 5 oferentów. Wstępnie, koszt zadania oszacowano na kwotę 13,2 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana za ponad 9,1 mln zł. Przetarg wygrało Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z Kraśnika i Partner – PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Roboty drogowe rozpoczną się skoro wiosny od „rozebrania” starej nawierzchni asfaltowej. Fundamentem drogi będzie solidna podbudowa, a na niej – pokaźna nawierzchnia bitumiczna. Nowa droga to także nowe „otoczenie” – chodniki, zatoki postojowe, skrzyżowania, przepusty pod zjazdami i koroną drogi, rowy odwodnieniowe, pobocza gruntowe, oznakowanie poziome i pionowe oraz przejście dla pieszych przy szkole w Dzwoli.

Inwestycja realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w 60 procentach) oraz tzw. „wkładu własnego” Powiatu Janowskiego i Gminy Dzwola (po połowie).

Termin zakończenia inwestycji – listopad 2024 roku.

Na zdjęciu, podczas podpisania umowy (od lewej): Józef Wieleba i Władysław Sowa – Członkowie Zarządu Powiatu, Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Mieczysław Wilk – Wiceprezes Zarządu Lidera Konsorcjum, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu, Michał Komacki – Wicestarosta, Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w ZDP.

Tekst; foto: Alina Boś