Prace drogowe na ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza oraz na odcinku Dzwola – Goraj  i Potoczek – Bania dobiegają końca

Dnia 7 grudnia b.r. Starosta Janowski Artur Pizoń i Wicestarosta Michał Komacki wraz z  Członkami Zarządu w osobach Władysława Sowy i Zenona Zyśko pojechali obejrzeć tempo i postęp prac drogowych w trzech lokalizacjach: ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Dzwola i Potoczek – Bania. Towarzyszył im Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki wraz z pracownikami.

Na wszystkich tych odcinkach drogowych dokonano kompleksowych prac budowlanych, obejmujących m. in. przebudowę dróg, położenie nowych nawierzchni, rewitalizację poboczy, przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi, nasadzono drzewa. Drogi są przejezdne i kierowcy mogą swobodnie z nich korzystać.

Poniżej garść podstawowych informacji:

droga powiatowa nr 2811L Dzwola – Goraj długości 6 646 mb (cały odcinek na terenie powiatu janowskiego): zadanie od marca 2022r. wykonuje firma PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Planowany odbiór do 23.12.2022r. Całkowita wartość inwestycji: 11 784 000,00 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 11 127 966,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe koszty pochodzą z budżetów gmin: Dzwola, Chrzanów i z Powiatu Janowskiego.

droga powiatowa nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza długości 737 mb (od ronda do ogródków działkowych); należy przypomnieć, że to II (końcowy) etap większej inwestycji. Prace na tym odcinku wykonuje firma PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Zadanie realizowane jest od maja do grudnia 2022r. Planowany odbiór do 23.12.2022r. Całkowita wartość inwestycji: 3 728 545 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 132 433,73 zł. Pozostałe koszty pokrywa Powiat Janowski i Gmina Janów Lubelski.

droga powiatowa nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 3+010 do km 6+072, długości  3 062 mb. – zadanie wykonuje firma PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Prace realizowane są od sierpnia do grudnia 2022r. Planowany odbiór do 15.12.2022r. Całkowita wartość inwestycji: 3 950 000 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 739 275,52 zł oraz z Lasów Państwowych w kwocie 1 390 400 zł. W pokryciu pozostałych kosztów partycypuje Powiat Janowski i Gmina Potok Wielki.

Tekst: foto Kamila Strykowska-Momot