Projekt Domowej Opieki Medycznej

Warszawa, 23 listopada 2020


DIeU.546.51.2020.MD


Szanowni Państwo,


informuję, że w związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem (COVID-19)
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli
systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za
pomocą aplikacji PulsoCare. Program DOM rozpoczęliśmy od pilotażu w województwie
małopolskim, natomiast od 10 listopada został rozszerzony na całą Polskę.


Do programu DOM pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19 kwalifikują
lekarze POZ na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego. Zakwalifikowany
pacjent otrzymuje poprzez SMS dane do logowania w systemie Pulsocare, a ponadto do
jego domu listonosz dostarcza pulsoksymetr, dzięki któremu będzie na bieżąco badał
poziom saturacji.


Dane dotyczące zdrowia pacjentów są zbierane poprzez system PulsoCare, do którego
są wprowadzane wyniki pomiarów pulsoksymetrem i w którym pacjenci odpowiadają na
pytania dotyczące stanu zdrowia w ankiecie. Aplikacja mobilna łączy się
z pulsoksymetrem przez Bluetooth i sama sczytuje dane o poziomie saturacji i tętnie
pacjenta. Dane można również wprowadzić do systemu ręcznie po samodzielnym
sczytaniu ich z ekranu pulsoksymetru.


W przypadku niepokojących sytuacji reagują konsultanci i lekarze pracujący w Centrum
Kontaktu Domowej Opieki Medycznej. Konsultanci w Centrum otrzymują
natychmiastowe powiadomienie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania. Pacjent
może zostać skierowany na zdalną konsultację, która odbywa się w formie teleporady
z lekarzem. W razie konieczności konsultanci wzywają do pacjenta pogotowie ratunkowe. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez
lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia powinni
trafić na leczenie szpitalne.


Z uwagi na istotę projektu oraz dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, zwracam się
z prośbą o aktywne promowanie programu Domowa Opieka Medyczna w Państwa
województwach. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna.


Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Anna Goławska
Podsekretarz Stanu