Promesa dla Powiatu Janowskiego na inwestycje drogowe na rok 2024

Dnia 14 listopada b.r. Starosta Janowski Artur Pizoń wraz z Wicestarostą Michałem Komackim i Skarbnikiem Powiatu Barbarą Fuszarą podpisali umowy z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. Odebrali też symboliczny czek dla Powiatu Janowskiego, opiewający na kwotę 16 310 934,96 zł. W ramach tych środków planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska w dwóch lokalizacjach: od km 12+800 do km 15+313 i od km 15+435 do km 16+081. Ponadto w planie jest przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga od km 0+009 do km 2+469 i nr 2824L Dzwola – Zdzisławice od km 0+000 do km 0+647.

„Panorama Powiatu Janowskiego” zapytała w Zarządzie Dróg Powiatowych w Janowie lubelskim o zakres planowanych prac. Odpowiedzi udzielił Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w ZDP: „Na wszystkich wymienionych odcinkach przewiduje się wykonanie poszerzenia jezdni, nową  podbudowę na poszerzeniu i nową nawierzchnię z betonu asfaltowego” – jak mówi. – „Zrobione też zostaną ulepszone pobocza gruntowe (z destruktu), przebudowane istniejące przepusty, rowy odwodnieniowe i zjazdy oraz chodniki, zatoki i perony autobusowe, wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu”.

 Łączna długość remontowanych odcinków to 6266 m.b. Wszystkie prace mają się zakończyć najpóźniej w listopadzie 2024 r. Oprócz środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kosztach partycypować będą: Powiat Janowski, Gmina Godziszów i Gmina Dzwola. Teraz przed nami uruchomienie procedury przetargowej i wybór wykonawcy.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: Lubelski Urząd Wojewódzki