Obrazek domyślny - herb gminy

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  informujemy, że w 2020 roku wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać do 31 sierpnia 2020 roku.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP mają  możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia) -,  www.sow.org.pl System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

* W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,

* W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski w ramach programu można  składać również w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami, siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, pokój nr 5, Tel. (15)8723-345  Obowiązujące formularze zostaną zamieszczone na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w zakładce Aktywny Samorząd – pliki do pobrania www.pcprjanow.pl

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I:

– od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku

Moduł II

Od 1.10.2020r. do 10.10.2021r.  (wnioski dotyczące roku akademickiego/ szkolnego 2020/2021 semestr zimowy)

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują  się na stronie internetowej  www.pfron.org.pl ścieżka: programy PFRON- programy realizowane obecnie