Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Rezerwat Biosfery Roztocze”

W czerwcu 2019 roku Roztocze wpisano do Międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery w ramach Programu „Człowiek i Biosfera” w UNESCO jako Transgraniczny Rezerwat Biosfery ,,Roztocze”.

Przy współpracy Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego z Miastem Tomaszów Lubelski oraz Szkołą Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim zorganizowano konkurs, którego tematyka dotyczyła prezentacji Roztocza jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo. Konkurs miał zasięg regionalny i skierowany był do uczniów szkół podstawowych powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Wyodrębniono trzy kategorie: klasy I-III (konkurs plastyczny), IV-VI i VII-VIII (konkurs fotograficzny). Powiat janowski reprezentowało troje uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli. Uczniowie z klasy I: Agata Zięba i Antoni Papierz (opiekun Elżbieta Kapica) wykonali prace plastyczne, natomiast Kinga Nalepa – uczennica klasy VII (opiekun Agnieszka Jargiło-Bożek) wzięła udział w konkursie fotograficznym. Młodzi laureaci otrzymali nagrody z rąk Artura Pizonia – Starosty Janowskiego oraz Wicestarosty – Michała Komackiego.

Nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na zdjęciu (od lewej): Michał Komacki, Wiesław Mucha – dyrektor szkoły, Kinga Nalepa, Agnieszka Jargiło-Bożek, Elżbieta Kapica, Antoni Papierz, Artur Pizoń.

Agnieszka Jargiło-Bożek; foto: nadesłano