Rusza pierwszy nabór wniosków dla lubelskich firm w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

W ramach instrumentu REACT-EU, Komisja Europejska uruchomiła dodatkowe środki, przeznaczone na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Do naszego województwa trafiło dodatkowo prawie 26 mln euro. Z tej kwoty, Samorząd Województwa Lubelskiego przeznaczył blisko 20,5 mln euro na wsparcie lubelskich przedsiębiorców w działaniach na rzecz zielonej transformacji. Wczoraj ruszył pierwszy nabór wniosków, który prowadzi Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

– Dodatkowe fundusze europejskie dla naszego regionu to bardzo dobra wiadomość. Przedsiębiorcy będą mogli zainwestować nie tylko w rozwiązania, służące poprawie stanu środowiska, ale także zmniejszyć koszty w swoich firmach – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dotacja na OZE i termomodernizację

Wsparcie ma na celu transformację energetyczną lubelskiej gospodarki poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw. O dotacje mogą się starać mikro-, małe- i średnie firmy oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie projekty muszą być zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego. Nabór wniosków podzielony został na 3 rundy:

  • Runda I – „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”. Termin składania wniosków: 28 luty – 21 marca 2022 r. do godz. 15.00;
  • Runda II – „Głęboka termomodernizacja”. Wnioski będzie można składać od 22 marca do 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
  • Runda III – „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 M”. Wnioski będzie można składać od 21 kwietnia do 6 maja 2022 r. do godz. 15.00.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymają od 55% do nawet 80% dotacji. Z kolei, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, uzyskają wsparcie od 45% do 60% dofinansowania. Maksymalnie, wnioskodawcy mogą uzyskać nawet do 3 mln złotych.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że czasu na realizację projektów, wspartych ze środków REACT-UE jest niewiele, bowiem trzeba je zakończyć do 31 grudnia 2023 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorcy w ramach całego konkursu mają możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z OZE oraz głębokiej termomodernizacji budynków. Dodatkowo, przedsiębiorcy będą mogli sfinansować magazyny energii.

Kompleksowa termomodernizacja budynków obejmuje wymianę źródła ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia na energooszczędne, ocieplenie ścian oraz koszty zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego, itp. Dla projektów w zakresie termomodernizacji budynków organizator wymaga audytu energetycznego.

Pracownicy punkty kontaktowego LAWP odpowiedzą na pytania telefonicznie pod numerami telefonów: 81 462 38 31 lub 81 462 38 12 oraz mailowo: lawp@lawp.eu.

Pełna dokumentacja i informacje o naborze: rpo.lubelskie.pl (https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/15-1-wsparcie-przedsiebiorstw-w-zakresie-energetyki-react-eu/).

Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego

Od początku trwania pandemii korona wirusa, Unia Europejska stara się robić wszystko, aby złagodzić związany z nią kryzys i ostatecznie sprawić, żebyśmy wszyscy wyszli z niej silniejsi. Jednym z podjętych w tym celu kroków było stworzenie tzw. „Planu odbudowy dla Europy” – pakietu, służącego naprawie gospodarek krajów członkowskich, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Elementem tego pakietu jest REACT-EU – unijny instrument, którego uruchomienie sprawiło, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zyskał dodatkowe środki, co z kolei przyczyniło się do powstania nowej 15. Osi Priorytetowej – Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego.

Remigiusz Małecki – rzecznik marszałka województwa lubelskiego