Rusza pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe, obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.

Wnioski będą przyjmowane wg poniższego harmonogramu:

1) moduł I: od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.;

2) moduł II:

– I termin: od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (dla wniosków, dotyczących roku akademickiego 2021/2022);

– II termin: od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. (dla wniosków, dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Druki wniosków dostępne będą  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim , ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski oraz na stronie internetowej www.pcprjanow.pl w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.

Szczegółowe informacje, dotyczące programu, znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl ścieżka: programy PFRON – programy realizowane obecnie.

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Informacje o tym, jak zakłada się profil zaufany (łącznie z filmem instruktażowym) znajdują się na portalu SOW, a także na portalu profilu zaufanego, na portalu Obywatel.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie