Ruszył nabór na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubelskiego

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubelskiego, które mają wspomóc finansowo młodych zawodników, reprezentujących województwo lubelskie w wydarzeniach sportowych. Termin składania wniosków upływa 31. stycznia 2024 roku. Województwo Lubelskie może się poszczyć rosnącą liczbą stypendystów sportowych. Młodzi sportowcy do 27. roku życia reprezentują województwo lubelskie oraz Polskę w wydarzeniach sportowych – ogólnopolskich, europejskich i światowych – od Igrzysk Olimpijskich po Mistrzostwa Polski.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2024 za wyniki sportowe, osiągnięte w roku 2023, jest prowadzony do 31. stycznia 2024 r. Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego może być przyznane osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione niżej warunki:

 1. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:
  • zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach, objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach i konkurencjach, objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach, objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach, objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach, objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich.
 2. w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27. roku życia;
 3. uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
 4. zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;
 5. zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;
 6. na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.

Podmiotami, uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są: kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic lub jego prawny opiekun; klub sportowy, którego kandydat jest członkiem; związek sportowy, właściwy dla danego sportu.

Wnioski wraz niezbędnymi załącznikami można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy teleinformatycznej ePuap. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski oraz oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się pod adresem:

umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=686
promocja.lubelskie.pl/sport/stypendia-sportowe-2024-nabor-wnioskow

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego