Ryga – Tallin – Helsinki – Wilno – Druskienniki… W ciągu 6 dni janowscy emeryci przejechali ponad 2,5 tys. km; foto-galeria cz. 3

Foto: Agnieszka Gierczak, Kierownik Grupy – Zofia Widz-Baryła