Samorząd Województwa Lubelskiego uruchamia bezpłatny projekt wspierający naukę zdalną

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza szkoły podstawowe oraz średnie do udziału w projekcie „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych, umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”.

Celem projektu – finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – jest podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli w zakresie praktycznego sposobu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz usunięcie barier, uniemożliwiających lub utrudniających skuteczne realizowanie procesu zdalnego nauczania.

– Zdalne nauczanie wymaga stworzenia nowych metod pracy. Dzięki temu projektowi nauczyciele zyskają nowe kompetencje, a szkoły pełne wsparcie techniczne – przekonuje Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W ramach projektu, szkoły z terenu województwa lubelskiego otrzymają bezpłatny dostęp do centrum pomocy technicznej, które będzie odpowiedzialne, m.in. za wsparcie szkół w odwzorowaniu struktury klas oraz przedmiotów w zespoły nauki zdalnej, oraz wsparcie techniczne przy uruchamianiu narzędzi informatycznych, umożliwiających pracę zdalną. Nauczyciele otrzymają bezpłatny dostęp do ponad 40 godzin szkoleń informatycznych, materiałów metodycznych oraz możliwość indywidualnych konsultacji z trenerami IT. W ramach projektu, przewidziane zostały również środki na zakup sprzętu komputerowego, wspierającego nauczanie zdalne. Szczegółowe informacje, dotyczące projektu, regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się na stronie internetowej: www.edukacja.lubelskie.pl

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w wersji papierowej na adres: Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”. Kontakt do biura projektu: cyfrowa.edukacja@lcit.lubelskie.pl oraz pod numerem tel.: 81 44 16 772.

Remigiusz Małecki – rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego