„Serce za serce” – dziękujemy!

Akcja oddawania krwi i profilaktyki chorób układu krążenia „Serce za serce”, która odbyła się 16 stycznia 2021 roku przy NZOZ „Zdrowie” w Janowie Lubelskim, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.

Chęć oddania krwi zgłosiło ponad 70 osób (więcej niż możliwości techniczne ambulansu). Ostatecznie, podzielić się tym co najcenniejsze udało się 44 osobom. Zebraliśmy niemal 20 litrów krwi! Tym bardziej taka postawa zasługuje na pochwałę, gdyż wiązało się to z nawet dwugodzinnym oczekiwaniem na swoją kolej!

Nasza przychodnia dla każdej osoby, która zadeklarowała oddanie krwi, przygotowała szereg badań i porad profilaktycznych. Większości osób nasz personel wykonał badanie EKG, poziomu cholesterolu, cukru i ciśnienia. Z badań tych skorzystało 38 osób. Niewiele mniej, bo 29 osób, miało zmierzony współczynnik BMI wraz z określeniem składu ciała, a także część otrzymała poradę dietetyka.

Ponadto, 18 osób wykonanych miało echo serca, a 14 USG brzucha.

Dodatkowo, 11 osób skorzystało z możliwości potwierdzenia Profilu Zaufanego i założenia Internetowego Konta Pacjenta.

Cała akcja – przy współpracy z Powiatem Janowskim, została zorganizowana w podziękowaniu dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim i SPSK nr 1 w Lublinie, a szczególnie Klinice Chorób Zakaźnych.

Dziękujemy!

Tekst; foto: Emil Kałamajka