Specjaliści operują robotem da Vinci w szpitalu przy Al. Kraśnickiej w Lublinie

W Pracowni Robotyki Operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie rozpoczęły się zabiegi z zakresu ginekologii. Operacje z użyciem robota da Vinci są już wykonywane w zakresie chirurgii i urologii. Równolegle trwają intensywne szkolenia dla personelu szpitala, które pozwolą uzyskać uprawnienia do przeprowadzania kolejnych operacji robotycznych.

Robot da Vinci to najnowocześniejsze narzędzie operacyjne w rękach chirurgów. W tym roku, szpital przy Al. Kraśnickiej dołączył do grona kilkunastu placówek medycznych w Polsce, które wykorzystują robota w swojej pracy. Systemy robotyczne używane są z powodzeniem w szpitalach na całym świecie, a w Polsce – ze względu na ograniczenia w dostępie do technologii i ich wysoką cenę, dopiero od niedawna.

– Wykorzystanie chirurgii robotycznej da Vinci zmniejsza urazy wewnętrzne i krwawienia, co pozwala niemal całkowicie wyeliminować komplikacje pooperacyjne. Narzędzia chirurgiczne nie tną przez wszystkie powłoki ciała, ale są wprowadzane przez kilkumilimetrowe otwory. Pacjent często może wrócić do domu już w drugiej dobie po zabiegu. Szybciej też wraca do pełnej sprawności – mówi dr n. med. Małgorzata Piasecka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

Dyrekcji szpitala udało się pozyskać do współpracy lekarzy, którzy – oprócz uprawnień do wykonywania operacji robotycznej, mają również status proktorów – specjalistów mogących szkolić przyszłych operatorów.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, zatrudniliśmy specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem. Mogą oni wykonywać operacje robotyczne i przekazywać swoje doświadczenie kształcącym się w tym zakresie lekarzom. Pracujący metodą da Vinci operatorzy będą sukcesywnie zwiększać zarówno zakres, jak i ilość wykonywanych zabiegów – dodaje Piotr Matej – dyrektor szpitala.

Chirurgia

Pierwszą operację z użyciem robota da Vinci przeprowadził w kwietniu br. dr n. med. Jerzy Draus – wybitny specjalista, doświadczony chirurg i popularyzator wykorzystania systemów robotycznych w chirurgii. Szkolił chirurgów i personel medyczny w ponad 40 szpitalach na terenie Skandynawii, Francji i Szwajcarii.

Doktor Draus jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Doświadczenie zdobywał w wiodących klinikach w Europie. Wykonał ponad 1200 operacji kolorektalnych (jelita grubego) z użyciem systemu robotycznego da Vinci oraz ponad 300 zabiegów robotycznych przepuklin brzusznych. Obecnie, jest ordynatorem oddziału kolorektalnego w Hallands Hospital Halmstade w Szwecji.

Ginekologia

Z kolei operacje ginekologiczne z użyciem da Vinci rozpoczął w lubelskim szpitalu dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, profesor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Doktor Nowakowski jest specjalistą położnictwa i ginekologii, w tym ginekologii onkologicznej.

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Pracował m.in. w I Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej SPSK1 w Lublinie, Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz II Oddziale Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie. Od blisko trzech lat pełni obowiązki ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, a od ponad dwóch lat realizuje zabiegi operacyjne z zastosowaniem systemu robotycznego. Sprawuje także funkcję kierownika Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.

Urologia

W Pracowni Robotyki Operacyjnej lubelskiego szpitala wykonywane są także zabiegi urologiczne. Prostatektomia z użyciem robota da Vinci to najbardziej innowacyjna metoda leczenia nowotworów prostaty z zachowaniem potencji seksualnej i trzymaniem moczu oraz jedno- lub obustronnym zaoszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych.

– Obecnie, w naszym szpitalu w trakcie programu szkoleniowego, objętego certyfikacją, są cztery zespoły lekarzy: po jednym zespole urologicznym i ginekologicznym oraz dwa chirurgiczne. W skład każdego zespołu wchodzi dwóch lekarzy, operator i asystent. Po zakończeniu procesu szkoleniowego obecnych zespołów certyfikację rozpoczną kolejni. Docelowo, planowane jest przeszkolenie 20 osób personelu medycznego, które zdobędą uprawnienia do przeprowadzania operacji robotycznych – wyjaśnia Dorota Cichocka, koordynator Pracowni Robotyki Operacyjnej.

W niedalekiej przyszłości, w szpitalu przy Al. Kraśnickiej powstanie Ośrodek Edukacyjny Chirurgii Robotycznej, w którym będą prowadzone szkolenia dla zespołów chirurgicznych z innych szpitali województwa lubelskiego i całej Polski. Szpital otrzymuje już zapytania w tej sprawie m.in. z Krakowa i Rzeszowa. Zabiegi z chirurgii robotycznej mogą wykonywać jedynie lekarze, posiadający stosowne certyfikaty, a proces kształcenia przyszłego operatora trwa kilka miesięcy.

Remigiusz Małecki – Rzecznik Marszałka Województwa Lubelskiego