Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w nowym składzie

Jest nowa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Kadencja Rady trwa 4 lata. Radę w 5-osobowym składzie powołał zarządzeniem Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Przewodniczącym Rady został Andrzej Łukasik – Prezes Stowarzyszenia Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wiceprzewodniczącą – Katarzyna Nawrocka – Prezes Stowarzyszenia Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Wawrzynek”, a Sekretarzem – Agnieszka Różyło – Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Członkami Rady są też dwie panie: Marta Startek – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Regina Małek – Kata – pracownik socjalny z Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 23. lutego br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas spotkania, Rada zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przydzielonych dla powiatu janowskiego na realizację zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2024 roku”. Projekt uchwały zostanie rozpatrzony przez radnych na jutrzejszej sesji Rady Powiatu.

O działalności Rady, będącej organem opiniodawczo – doradczym starosty, mówiła Anna Śmit – Dyrektor PCPR.

Na zdjęciu, podczas posiedzenia (od lewej): Anna Śmit, Artur Pizoń, Marta Startek, Agnieszka Różyło, Katarzyna Sulowska – pracownik PCPR, Regina Małek – Kata, Katarzyna Nawrocka

Tekst; foto: Alina Boś