Spotkanie opłatkowe u janowskich emerytów

Spotkania opłatkowe odbywały się w przededniu Świąt Bożego Narodzenia we wszystkich Kołach Terenowych w powiecie a zakończyły 21 grudnia 2023 roku spotkaniem opłatkowym w sali
widowiskowej Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim.
Każde ze spotkań opłatkowych odbywało się w różnych pomieszczeniach – lokalach w zależności od liczebności grupy. I tak: Koło Terenowe emerytów w Potoku Wielkim spotkanie zorganizowało dnia 13.12.br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Koło Terenowe w Batorzu 19.12.br w Barze pod wyciągiem, Koło Terenowe w Modliborzycach, 20.12.br w Bibliotece Publicznej „ u Kazimierza”.
Na uwagę zasługuje udział władz samorządowych i państwowych w ważnych dla społeczności emeryckiej spotkaniach, gdzie odbyło się wspólne wysłuchanie ewangelii o narodzeniu Syna Bożego i dzielono się opłatkiem. W Potoku Wielkim ewangelię odczytał kol. Jerzy Miśkiewicz, członek Gminnej Rady, w Batorzu, w spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Batorz Pan H.Michałek, w Modliborzycach Burmistrz Modliborzyc Pan Witold Kowalik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Bożena Skowrońska, obydwie Panie z Banku Spółdzielczego i Biblioteki oraz ksiądz Mariusz Gorczyca wikary z miejscowej parafii. Ksiądz Mariusz odczytał ewangelię i opowiedział o kultywowaniu narodzenia Jezusa w wierze katolickiej i znaczeniu Betlejem dla każdego katolika.
Wsparciem dla Kół Terenowych byli członkowie Zarządu Rejonowego PZERiI w Janowie Lubelskim kol. Zofia Widz- Baryła i Krystyna Łukasik. Wszystkie spotkania obfitowały w mnogość śpiewanych kolęd i składanych życzeń świątecznych.
Podsumowaniem spotkań opłatkowych w powiecie, był „opłatek” organizowany przez Zarząd Rejonowy. Na zaproszenie zarządu przybyli Starosta Janowski Artur Pizoń wraz z małżonką Grażyną, Burmistrz Janowa Lubelskiego Pan Krzysztof Kołtyś a w imieniu Księdza Proboszcza Parafii pw. Jana Chrzciciela Tomasza Lisa, ks. Piotr Niewrzałek. Natomiast ewangelie czytał, jak co roku, kol. Henio Rudnicki. Na program wieczerzy złożyły się: życzenia świąteczne gości, występ Zespołu Wokalnego p.n. „METAFONIA” z czterema kolędami i pastorałkami / był to debiut zespołu/ oraz wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonu kolegi Stasia Rożka.
W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia po Janowskiej Wigilii na rynku i spotkaniach opłatkowych emeryci weszli dobrze przygotowani i zaopiekowani.
Uwaga: Spotkania opłatkowe odbyły się ze współudziałem środków finansowych PFRON Powiatu Janowskiego.

Notatkę sporządziła: Zofia Widz-Baryła
Foto-relacja: Zofia Widz-Baryła, Urszula Zielonka
Marta Frączek;