Sprostowanie i przeprosiny

– Ot, zagrzęźli my, a czort karty rozdaje 🙂 – mówił filmowy Pawlak.

Miał rację. Ja też „popadłam w kałabanię”🙂, zamieszczając w świątecznym wydaniu Panoramy Powiatu Janowskiego dwa ogłoszenia Wójta Gminy Dzwola. Jedno – aktualne, drugie – o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – archiwalne, z ubiegłego roku.

„I jak ja mogłam się tak pomylić 🙂. Toż to siok” 🙂, że znowu przywołam Pawlaka. A jednak, popisałam się, nie ma co!

I dlatego, przepraszam pana Wójta gminy Dzwola oraz pracowników Urzędu Gminy za zamieszczenie błędnego materiału, który mógł wpłynąć na negatywną ocenę ich pracy.

Oczywiście, sprostowanie i przeprosiny zostaną zamieszczone w kolejnym – papierowym i elektronicznym – wydaniu gazety.

Alina Boś – redaktor naczelny Panoramy Powiatu Janowskiego