uwaga

Środa z Profilaktyką – jakie podjąć działania profilaktyczne, by cieszyć się dobrym słuchem na długie lata

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) słyszymy coraz gorzej. Do 2050 roku jedna na cztery osoby będzie żyć z pewnym stopniem ubytku słuchu. W Polsce niedosłuch i inne problemy ze słuchem dotyczą 6% populacji.

Poniżej podaję dostęp do materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z up. Wojewody Lubelskiego
Sylwia Chyl
Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia