Stanisław Mazur nowym prezesem Zarządu WFOŚiGW w Lublinie

Zarząd Województwa Lubelskiego, na wniosek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, powołał z dniem 14.03.2024 r. na stanowisko Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Stanisława Mazura, przedsiębiorcę i wieloletniego radnego Powiatu Janowskiego.

Stanisław Mazur to absolwent studiów licencjackich i magisterskich z zakresu administracji publicznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu Powiatu Janowskiego, a od 2010 roku do marca br. był radnym Powiatu Janowskiego (musiał zrzec się mandatu ze względu na ustawowy zakaz łączenia funkcji radnego i prezesa WFOŚiGW). Jest prezesem klubu sportowego „Olimp”, którego zawodnicy osiągają najlepsze lokaty na zawodach krajowych i międzynarodowych. Jako doświadczony przedsiębiorca posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami firm oraz zasobami ludzkimi, a także we wdrażaniu rozwiązań z zakresu energii odnawialnej.

Jakie cele stawia sobie jako prezes Funduszu? – Przede wszystkim cieszę się z zaufania, jakim obdarzyli mnie Rada Nadzorcza Funduszu oraz Zarząd Województwa Lubelskiego, powierzając mi funkcję prezesa tak ważnej dla naszego regionu instytucji – mówi Stanisław Mazur. – To dla mnie duże wyzwanie zawodowe, ale jestem spokojny, że sobie poradzę. Moim celem jest uczynienie z Funduszu instytucji działającej sprawnie i profesjonalnie w obsłudze beneficjentów. Zależy mi, aby wszystkie wpływające wnioski były procedowane jak najszybciej, co przełoży się również na szybką wypłatę środków dla wnioskodawców.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie to instytucja finansująca zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Istnieje od 1993 r. Pomoc finansowa oferowana przez Fundusz to m.in. niskooprocentowane pożyczki, dotacje, przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym oraz dopłaty do kredytów bankowych. Skorzystać mogą samorządy, podmioty gospodarcze, jednostki publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. Największe i najpopularniejsze programy realizowane przez WFOŚiGW to m.in. Czyste Powietrze, Moja Woda, Mały Strażak, regeneracja gleb przez wapnowanie czy usuwanie azbestu.

Tekst; foto: Marek Wieczerzak – Rzecznik Prasowy WFOŚiGW w Lublinie