Stowarzyszanie „kreatywni.zst”

Stowarzyszanie „kreatywni.zst”, działające w Zespole Szkół Technicznych, przystąpiło do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień, ogłoszonego przez Urząd Miejski w Janowie Lubelskim. Dostaliśmy dofinansowanie na działanie – Organizacje imprez i działań o charakterze kulturalnym. W ramach projektu, odbędą się warsztaty teatralne, wyjazd do teatru, natomiast Szkolna Trupa Teatralna „Ale super” wystawi w Janowskim Ośrodku Kultury spektakl „Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim”.

Cieszymy się bardzo, że młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania, tym bardziej, że zajęcia teatralne kształtują umiejętności komunikacyjne, ekspresję werbalną, a przede wszystkim uczą współpracy i budowania zaufania w grupie.

Monika Majkowska-Nizioł; foto: archiwum ZST