Strażacy ZS CKR w Potoczku uczą, jak udzielać pomocy

Pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Umiejętne udzielenie pomocy poszkodowanym jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale i moralnym ze strony każdej osoby, obecnej na miejscu zdarzenia.

Dnia 22 lutego 2023r. w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowany przez członków Międzyklasowego Oddziału Straży Pożarnej pod kierunkiem Krzysztofa Kurasiewicza i Mariusza Zabieglińskiego. Strażacy symulowali sytuacje zagrożeń, m.in. atak epilepsji, omdlenie, porażenie prądem, oparzenie, zadławienie, krwotok, aby wskazać jak odpowiednio się zachować.

Uczniowie klasy IV i III Technikum, Seweryn Małaczyński i Dawid Czuj pokazali prawidłowe wykonanie RKO, czyli resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie osoby dorosłej oraz prawidłowe ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zaprezentowali również wykorzystanie defibrylatora zewnętrznego AED w trakcie ratowania ludzkiego życia. Seweryn i Dawid są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej przy ZS CKR w Potoczku i ukończyli Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Strażacy uświadomili uczniom, jak ważna jest szybka reakcja świadków zdarzenia, która zwiększa szanse przeżycia osoby poszkodowanej. Celem spotkania było także kształtowanie postawy gotowości do niesienia pomocy potrzebującym w różnych sytuacjach życiowych.

Za przygotowanie pokazu dziękujemy Krzysztofowi Kurasiewiczowi i Mariuszowi Zabieglińskiemu

Tekst; foto: Agata Czajka

Opis zdjęć:

Zdjęcie 1. Seweryn Małaczyński odgrywa scenkę oceny stanu poszkodowanego.

Zdjęcie 2. Dawid Czuj i Seweryn Małaczyński prezentują wykorzystanie defibrylatora zewnętrznego AED w trakcie ratowania ludzkiego życia.

Zdjęcie 3. Dawid Czuj i Seweryn Małaczyński prezentują prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie osoby dorosłej.

Zdjęcie 4 – Dawid Czuj i Seweryn Małaczyński odgrywają scenkę oceny stanu poszkodowanego podczas omdlenia.

Zdjęcie 5. Dawid Czuj, Seweryn Małaczyński, Aleksandra Student, Grządka Filip, Iza Pietrzak podczas symulacji omdlenia.

Zdjęcie 6. Dawid Czuj i Seweryn Małaczyński pokazują udzielenie pierwszej pomocy podczas krwotoku.

Zdjęcie 7. Krzysztof Kurasiewicz, uczniowie Filip Grządka i Kacper Drozda – pokaz  pierwszej pomocy podczas oparzenia.