Stypendia Starosty przyznane. W latach 2002 – 2022 trafiło do młodzieży ponad 600 tys. zł

Karateka, zapaśnik, wokalistka, tancerka, wolontariuszka… Przyszły lekarz, nauczyciel, inżynier, cukiernik, leśnik, informatyk… Obecnie, uczeń o wysokiej średniej ocen, o znaczących osiągnięciach sportowych i artystycznych, którego zachowanie i frekwencja nie budzą zastrzeżeń… Samodzielny, odpowiedzialny, zdolny, ambitny i uczciwy, z poczuciem humoru, sercem na dłoni i głową pełną marzeń, co podkreślają nauczyciele i wychowawcy, wnioskując dlań o stypendium Starosty Janowskiego…

Kolejna grupa 19. uczniów z janowskich szkół średnich otrzyma stypendium Starosty Janowskiego. Sześciomiesięczne stypendium w wysokości 1.800 zł (po 300 zł miesięcznie) od marca do sierpnia odbierze 13 dziewczyn i 6 chłopców. W skali półrocza, będzie to kwota prawie 35 tys. zł, a w skali 20. lat funkcjonowania programu stypendialnego – 605 tys. zł (pieniądze trafiły do 400 uczniów).

Jak zwykle, najwięcej uczniów (15 osób), otrzymało stypendium naukowe.

Najwyższą średnią ocen uzyskała Julia Widz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza (5,46). Z tej szkoły, stypendium naukowe otrzyma także Antoni Rosińki (5,33), Agata Tyra (5,33) i Aleksandra Jaworska (5,15).

Z Zespołu Szkół „U Witosa” najlepiej się uczy Wioleta Świercz (5,05), Julia Cichecka (5,0), Natalia Ciupak (4,83) i Magda Rychlak (4,79).

W Zespole Szkół Technicznych prym wiedzie Agnieszka Staszowska (5,23). Wysoką średnią ocen – po 5,1 – ma też Mateusz Małek i Joanna Kusy, a po 5,0 – Karolina Ciosmak i Angelika Krzysztoń. Średnią 4,76 uzyskał Adam Kamiński, a 4,75 – Dominik Suchora.

Stypendium w dziedzinie sportu otrzymali dwaj zawodnicy: zapaśnik z Zespołu Szkół „U Witosa” – Kacper Łukasik i karateka z LO – Szymon Wolski.

Za szczególne osiągnięcia artystyczne doceniono Julię Fijałkowską z LO oraz Julię Gałus z Zespołu Szkół.

Stypendia przyznawane są dwa razy do roku szkolnego. Zgodnie z regulaminem, kandydatów do stypendium typują szkoły. Złożoną dokumentację, rozpatruje pod względem formalnym i pozytywnie opiniuje Komisja Stypendialna. Ostateczną listę stypendystów zatwierdza Starosta, co też się stało.

Na zdjęciu, członkowie Komisji Stypendialnej podczas posiedzenia (od lewej): Michał Komacki – Wicestarosta, Karolina Czajka – uczennica Zespołu Szkół Technicznych, Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu i przedstawiciel Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury (Przewodniczący Komisji), Bożena Czapla – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego, Joanna Rudnicka – szefowa wydziału edukacji janowskiego Starostwa.

Tekst; foto: Alina Boś