Stypendystki „Lubelskiej Kuźni Talentów” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

Miło nam poinformować, że dwie uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku – Kamila Konopa i Magdalena Szymona zostały wyróżnione stypendium, przyznawanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego uzdolnionym uczniom szkół, prowadzących kształcenie zawodowe.

Kamila i Magda są uczennicami klasy II Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Są osobami kreatywnymi i ambitnymi, zawsze służą pomocą innym. W szkole, jak twierdzą, spełniają się kulinarnie i realizują swoje pasje. Dziewczyny mają liczne zainteresowania, Kamilę interesuje literatura, film i taniec, natomiast Magda słucha muzyki, z przyjemnością uczy się języka niemieckiego i pochłania ją sztuka wizażu.

Gratulujemy uczennicom otrzymanego stypendium, mając nadzieję, że pozwoli ono rozwijać ich uzdolnienia, a dla innych będzie inspiracją do podejmowania wyzwań.

Projekt „Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

D. Florczak; foto: archiwum szkoły