Światowy Dzień Inwalidy – impreza podsumowująca

W czwartek, 18. maja, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Janowie Lubelskim podsumowywał Obchody Światowego Dnia Inwalidy, trwające w czasie 05.04 – 18.05. 2023 r. W trakcie grillowania, 50-osobowa grupa emerytów dowartościowała majowe solenizantki, wręczając im kwiaty. Tegoroczne obchody Dnia Inwalidy to wyjątkowo bogate w różnorodne działania wydarzenia.

Obchody Dnia Inwalidy odbyły się pod patronatem honorowym Starosty Janowskiego – Artura Pizonia, Burmistrza Janowa Lubelskiego – Krzysztofa Kołtysia i Wójta Gminy Godziszów – Józefa Zbytniewskiego.

Podsumowując obchody – w imieniu nowo powołanego Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI, pragnę podziękować dyrektorowi i pracownikom Janowskiego Ośrodka Kultury oraz kierownictwu Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” za wspieranie naszych działań.

Program obchodów Światowego Dnia Inwalidy realizowany był przy udziale środków finansowych PFRON Powiatu Janowskiego oraz wsparciu rzeczowym i finansowym janowskiego Starostwa oraz gminy w Janowie i Godziszowie.

Zofia Widz-Baryła; foto: Henryk Rążewski, Marek Grzyb Grzyb