Szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego na bezpłatne szkolenie „Jak pozyskać fundusze na działalność organizacji pozarządowej?” Uczestnicy dowiedzą się, jak i gdzie szukać źródeł finansowania organizacji, jak przedstawiać misję organizacji oraz jak przekonać darczyńcę do wsparcia organizacji NGO. Zajęcia odbędą się 3 i 4 czerwca w godz. 9.00-15.00 w siedzibie FFLZB przy ul. 3-Maja 47/17 w Biłgoraju.

W szkoleniu mogą wziąć udział zespoły 2-, 3- lub 4-osobowe z każdej organizacji pożytku publicznego. Organizator zapewnia serwis kawowy i posiłek.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja na adres mailowy: igadaj@gmail.com (proszę podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę organizacji, adres mailowy i numer telefonu).

            Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Emilia Żuber